Taksäkerhet

Tekniska detaljer som monteras på fasader och tak för att säkert kunna tillträda, förflytta sig och arbeta på tak. Exempelvis väggstegar, takstegar och gångbryggor.
”Säkerheten vid takarbete har för oss alltid varit en hjärtefråga…”

KONTAKT Begär offert