Sandwichelement

Sandwichelement – vägg- och takelement. Brandbeständiga, isolerade och täta sandwichelement för ytter- och innerväggar.
Täta och isolerade sandwichelement för tak.

KONTAKT Begär offert