Band/skivtäckning

Skivtäckning innebär att man utgår från skivformat och falsar ihop plåten med stånd- och tvärfalsar. Skivtäckning används idag mest på byggnader där man vill framhäva utseende och kvalitet men även för att ta till vara gammal taktäckningstradition.
Idag dominerar dock bandtäckning som metod för planplåtstäckning. Vid bandtäckning finns inte tvärfalsar annat än vid hinder eller dylikt.
Det finns många skäl som talar för plåt som taktäckningsmaterial. Antingen det gäller tak på industri-, affärs- eller bostadshus är motiven utseende, säkerhet mot brand, tålighet mot mekanisk påverkan och livslängd. Färgbelagd stålplåt är dessutom återvinningsbar till 100% vilket gör plåten till en i högsta grad miljöanpassad produkt.
Liten taklutning talar i många fall för plåt som taktäckningsmaterial.
Bandtäckning är lämplig även för renovering av tak och kan kombineras med extra värmeisolering.

KONTAKT Begär offert