Takavvattning

En väl fungerande takavvattning är A och O för era lokaler.
Hängrännor och stuprör är hårt påfrestade av väder och vind. Därför är det viktigt att se till att utrustningen fungerar som den ska. Annars finns risk för läckage med kostsamma skador på fasad och tak som följd.
Vi säljer och monterar alla detaljer du behöver.

KONTAKT Begär offert