Montage stålstomme

Vi har stor efarenhet av montage för olika typer av stålbyggnader.
Montering av stålstommar för alla typer av kommersiella byggnader och industribyggnader. Vi arbetar framförallt som underentreprenör åt de stora byggföretagen som Skanska, NCC, PEAB, Byggmästar´n i Skåne, Strängbetong i Skåne men kan även åta oss uppdrag på annat håll.
En nära dialog med kunden gör att vi snabbt, effektivt och professionellt löser våra uppdrag.

KONTAKT Begär offert